Bez kategorii
Matura z języka polskiego: zakres podstawowy

Matura z języka polskiego: zakres podstawowy

NOWA Teraz matura Język polski Zakres podstawowy

  • rozumienie tekstów czytanych (słuchanych);
  • rozumienie tekstów pisanych;
  • poprawność językowa;
  • bogactwo słownictwa;
  • struktury gramatyczne.

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Część pisemna składa się z trzech części: testu czytelniczego, testu gramatyczno-leksykalnego oraz wypowiedzi pisemnej. Część ustna składa się z dwóch części: wypowiedzi spontanicznej i rozmowy na wybrany temat.

Jak przygotować się do matury z języka polskiego?

Przede wszystkim należy dokładnie przestudiować program nauczania języka polskiego, który obowiązuje na danym roku szkolnym. Warto zwrócić uwagę na to, jakie tematy są poruszane w poszczególnych rozdziałach i jakie zagadnienia są szczególnie ważne. Kolejnym krokiem jest stworzenie planu nauki, który pozwoli Ci efektywnie przygotować się do matury. Plan powinien uwzględniać wszystkie istotne zagadnienia i tematy, a także posiadać odpowiednie marginesy na powtórki i ćwiczenia.

W trakcie przygotowań do matury koniecznie trzeba dużo czytać – warto sięgać po różnorodne teksty: literaturę piękną i popularnonaukową, a także artykuły prasowe i internetowe. Czytanie pozwala nie tylko poszerzać swoje horyzonty, ale także ćwiczyć umiejętności interpretacji tekstu oraz poprawnego stosowania językowych struktur gramatycznych.

Co znajdzie się na maturze z języka polskiego?

Matura z języka polskiego: zakres podstawowy to egzamin, który składa się z dwóch części. W pierwszej części egzaminu uczniowie muszą napisać rozprawkę na dowolny temat. Tematy rozprawek mogą dotyczyć literatury, językoznawstwa, historii języka polskiego lub innych dziedzin kultury. Druga część egzaminu to test gramatyczny i leksykalny. Test gramatyczny sprawdza znajomość reguł gramatycznych i składniowych języka polskiego. Test leksykalny sprawdza słownictwo uczniów. Uczniowie muszą również przygotować się do egzaminu ustnego. Egzamin ustny składa się z dwóch części. W pierwszej części egzaminator pyta ucznia o wybrany tekst literacki lub o inne zagadnienia dotyczące języka polskiego. W drugiej części egzaminator pyta ucznia o własne doświadczenia i opinie na temat wybranego tematu.…