Bez kategorii
Matura Język polski Zakres podstawowy

Matura Język polski Zakres podstawowy

NOWA Teraz matura Język polski Zakres podstawowy

  1. Matura językowa to egzamin dojrzałości, który sprawdza poziom wiedzy i umiejętności uczniów kończących szkołę średnią. Egzamin składa się z dwóch części: podstawowej i rozszerzonej. Część podstawowa jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów, natomiast część rozszerzona jest do wyboru i można ją zdawać tylko wtedy, jeśli uczeń ma dobrą ocenę z języka polskiego na świadectwie.
  2. Część podstawowa egzaminu jest bardzo ważna, ponieważ na jej podstawie ustalana jest ogólna ocena egzaminu. Uczeń musi więc dobrze przygotować się do tej części, aby mieć szanse na dobry wynik. Część rozszerzona natomiast nie ma tak dużego znaczenia, ponieważ najważniejsza jest ocena z części podstawowej. Uczeń może więc sobie pozwolić na mniejszy stopień przygotowania do tej części egzaminu.
  3. Aby lepiej przygotować się do egzaminu, warto skorzystać z poradników oraz książek dedykowanych maturze językowej. Warto także spróbować przejrzeć arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat oraz ćwiczyć na kursach online lub w szkole językowej.

Jak przygotować się do matury z języka polskiego?

Warto przejrzeć podręcznik do matury z języka polskiego i zapoznać się z materiałem, który będzie egzaminowany. Podręcznik można kupić w księgarni lub znaleźć w Internecie.

Przeanalizuj arkusz maturalny z języka polskiego i dowiedz się, jakie rodzaje pytań będą na egzaminie. Arkusz maturalny można pobrać ze strony internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Poszerz swoją wiedzę o literaturze polskiej i innych dziedzinach językoznawstwa, które mogą być przydatne na egzaminie. W tym celu warto czytać książki, gazety i czasopisma oraz uczestniczyć w lekcjach online lub w szkole językowej. Wreszcie, ćwicz pisanie eseju i odpowiedzi na pytania testowe, aby poprawić swoje umiejętności językowe i przygotować się do egzaminu tak dobrze, jak to możliwe.

Co zawiera się w podstawowym zakresie matury z języka polskiego?

W podstawowym zakresie matury z języka polskiego znajdują się następujące elementy:

  • rozumienie tekstów czytanych (dyskusja na temat przeczytanego tekstu, interpretacja i analiza tekstu, rozwiązywanie problemów związanych z tekstem);
  • rozumienie ze słuchu (dyskusja na temat wysłuchanego fragmentu, interpretacja i analiza ze słuchu, rozwiązywanie problemów związanych ze słuchaniem);
  • pisanie (redagowanie różnych rodzajów tekstów: listów, relacji, opisów, recenzji itp.);
  • mowa (wyrażanie opinii na dany temat).