Matura Język polski Zakres podstawowy – nowe podręczniki

Język polski na maturze – nowe podręczniki

Matura język polski zakres podstawowy to egzamin, który sprawdza umiejętności uczniów w zakresie języka polskiego. Egzamin składa się z trzech części: pisemnej, ustnej i rozszerzonej. Uczniowie mają do dyspozycji nowe podręczniki, które są dostosowane do aktualnych wymagań egzaminu. Podręczniki te służą uczniom do przygotowania się do egzaminu oraz jako materiały edukacyjne na cały rok szkolny.

Matura Język polski Zakres podstawowy – nowe podręczniki: co zmienia się w programie?

W programie najważniejsze zmiany dotyczą:

  1. rozszerzenia tematyki lektur obowiązkowych (m.in. dołączono “Ferdydurke” Witolda Gombrowicza oraz “Balladynę” Juliusza Słowackiego),
  2. większego uwzględnienia w programie literatury współczesnej,
  3. bardziej szczegółowej analizy tekstu (np. konieczność rozróżnienia między autorem a narratorom).

Nowe podręczniki: jakie są najważniejsze zmiany?

Wydawnictwo Nowa Era przygotowało nowe podręczniki do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego. Zmiany są duże i dotyczą zarówno treści, jak i formy. Podręcznik zawiera m.in. nowe teksty kultury, rozszerzoną lekturę obowiązkową oraz dodatkowe ćwiczenia gramatyczne i leksykalne. Warto się z nimi zapoznać, aby lepiej przygotować się do matury.

Nowe podręczniki: jak przygotować się do egzaminu?

Matura język polski zakres podstawowy – nowe podręczniki: jak przygotować się do egzaminu? W tym roku szkolnym 2019/2020 obowiązuje nowa podstawa programowa. W związku z tym, nauczyciele przygotowujący uczniów do egzaminu maturalnego mają do dyspozycji nowe podręczniki. Jak się do nich odnieść i na co zwrócić uwagę, aby przygotować się jak najlepiej? NOWA Teraz matura Język polski Zakres podstawowy

Nowa podstawa programowa wymaga od uczniów większego skupienia i samodzielności. Uczeń musi potrafić samodzielnie interpretować teksty i rozumieć ich kontekst. Nauczyciel może pomóc w tym procesie, ale to uczeń musi wykazać się inicjatywą i chłonnością. Warto więc przede wszystkim skupić się na lekturze tekstów literackich oraz ćwiczeniu interpretacji i analizy różnorodnych tekstów kultury.

Pamiętajmy także o tym, że istotna jest również umiejętność poprawnego redagowania własnego tekstu. Uczeń powinien potrafić napisać krótki esej argumentacyjny lub rozprawkę, a także list motywacyjny czy CV. Do tego celu warto wykorzystać ćwiczenia zawarte w nowych podręcznikach oraz dodatkowe materiały dostarczone przez CKE.…