Monthly Archives Grudzień 2015

Katarzyna Labourne – szczegóły jej objawienia cz. II

W swych pamiętnikach napisała: „Wracaliśmy tą samą drogą. Wszystko było jeszcze oświecone. Dziecię postępowało po lewej stronie. Zdaje mi się, że to dziecię było moim Aniołem Stróżem: uczynił się on widocznym, aby mi pokazać Najświętszą Pannę. Gorąco się do niego o to modliłam, aby mi tę łaskę wyjednał. (…) Gdy wróciłam do łóżka, słyszałam jak biła druga godzina i już do rana nie zasnęłam” (cyt. Colette Yver, Tajemnica życia siostry Katarzyny Laboure, Zgromadzenie Księży Misjonarzy, Kraków 1947).

czytaj więcej

O Apokalipsie..

Z tego wersetu wynika, że kara nastąpi w dniu ostatecznym i będzie dotykać całego człowieka, bo wszyscy zmartwychwstaniemy. Potwierdza to Daniel: Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, inni ku hańbie, ku wiecznej odrazie (Dn 12,2). O zmartwychwstaniu wszystkich ludzi dobrych i złych mówi także Jan: Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego: a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia ci, którzy pełnili złe czyny – na zmartwychwstanie potępienia (J 5,29-39).

czytaj więcej

Jasnowidz i przedmiot kontaktowy cz. II

Otóż w świetle, jako fali elektromagnetycznej, zakodowane są informacje dotyczące obiektu, od którego światło pochodziło. Teoria śladowa zakłada analogicznie, że w otaczających nas przedmiotach zakodowane są informacje zdarzeń, w których ten przedmiot uczestniczył. Teoria ta nie wyjaśnia, co i w jaki sposób koduje informacje. Jak informacja tkwi w przedmiocie? Tym niemniej teoria ta wydaje się być prawdopodobna. Niektóre fakty ją potwierdzają. Np. ks. Klimuszko nie mógł niczego powiedzieć o danym osobniku, jeśli jego fotografia była starsza niż 30 lat.

czytaj więcej

Zdolności jasnowidcze inżyniera Ossowieckiego

Ekipa śledcza całkowicie potwierdziła wersję Ossowieckiego. Znaleziono zwłoki w miejscu wskazanym przez jasnowidza. Podał on nawet taki szczegół jak wystawanie rąbka czerwonej spódnicy. Opisał też dokładnie wygląd mordercy, twierdząc że po zbrodni udał się pociągiem w kierunku południowym. Na tej podstawie został zidentyfikowany i aresztowany w odległości 200 km od miejsca zbrodni.

czytaj więcej

Objawienie biblijne

Wiemy, że nasz Dobry Bóg opisywał piekło zawsze w symbolach. Gdyby ukazał je nam w całej rzeczywistości, nie bylibyśmy w stanie go pojąć. Nikt ze śmiertelników nie może zrozumieć tych spraw. Tylko Bóg je zna i ujawnia wybranym. Przez następne siedem nocy nie mogłem spać, tak dalece czułem się podekscytowany tym niesamowitym widzeniem sennym” (por. Sny. Wizje św. Jana Bosko Apostoła młodzieży).

czytaj więcej

Zdolności jasnowidcze Ossowieckiego

Wszystkie te przedmioty mogłem poruszać bardzo szybko, bo w ciągu pół lub jednej minuty od chwili natężenia woli już przyciągałem je ku sobie. Ten okres trwał jeszcze w 1919 r. Ze świadków tych doświadczeń w Warszawie pozostało jeszcze sporo osób, a mianowicie: Karol Zdziechowski, Konstanty Biskupski, płk Tadeusz Żółkiewski, hr. Emeryk Czapski, poseł na Sejm p., Chludziński i wielu innych”.

czytaj więcej

Istnienie poza mózgiem

Autor książki „Moje widzenie świata” był skłonny podzielać koncepcję Wiliama Jamesa, wedle którego mózg ludzki nie wytwarza świadomości, lecz ją jedynie przepuszcza z innego źródła, podobnie jak soczewka przepuszcza światło i je zmienia. Świadomość ludzka jest przejawem ducha, który istnieje poza mózgiem w dziedzinie ponadzmysłowej.

czytaj więcej

Zdolności jasnowidcze inżyniera Ossowieckiego cz. II

Przepowiedział także wybuch II wojny światowej, częściowo jej przebieg oraz skutki, o czym można dowiedzieć się z pamiętników Teodora Dybowskiego cytującego hrabiego Mycielskiego. Według niego rozmowa między nim a Ossowieckim brzmiała następująco: „Była już druga w nocy, gdy odprowadziłem mego gościa do jego pokoju. W bibliotece usiedliśmy na chwilę na cygaro. Ossowiecki puścił kilka kłębów dymu, zasłonił nagle ręką oczy, ale dostrzegłem, że po jego twarzy spływają łzy.

czytaj więcej

Używaj albo wyrzuć cz. II

Mówiąc krótko, neurony wychylają się, chcąc się połączyć ze sobą tak samo jak w okresie rozwoju prenatalnego, ale po urodzeniu robią to w ogromnie przyspieszonym tempie. I tak samo jak za życia w łonie, niektóre połączenia się umacniają, inne słabną lub są eliminowane w zależności od tego, jak duży jest ruch po nich. Różnica jest taka, że po urodzeniu komórki nerwowe otrzymują znacznie więcej fizycznych, emocjonal- nych i intelektualnych bodźców z zewnątrz. Dzień po dniu dziecko tworzy w mózgu model otaczającego go świata.

czytaj więcej

Biopole jasnowidza a biopole innych ludzi

Powstaje zasadnicze pytanie, w jaki sposób jasnowidząca widzi rzeczy i zdarzenia będące lub zachodzące w innym miejscu i czasie odległym od niej? Z wypowiedzi Ossowieckiego i Klimusz- ki wynika, że jest to widzenie pozapercepcyjne jawiące się w polu świadomości i wyobraźni w sposób obrazowy. A zatem musi istnieć jakiś nośnik informacji łączący zdarzenie minione, równoczesne czy przyszłościowe – z jaźnią jasnowidza. Co jest tym nośnikiem? Niektórzy badacze uważali, że jest to fala elektromagnetyczna, ale przedmioty martwe fali elektromagnetycznej nie wytwarzają. Ponadto doświadczenia z telepatami w kabinie Faradaya wykazały, że fale te nie mogą spełniać tej roli.

czytaj więcej

ŻYCIE PO NARODZINACH

Wiek nauki podważył idee filozofa Williama Jamesa, który uważał, że noworodek doświadcza chaosu, kiedy po narodzinach uruchamiają się naraz wszystkie jego zmysły. W słynnym eseju z 1890 r. James pisał: „Dziecko zaatakowane jednocześnie przez oczy, uszy, nos, skórę i wnętrzności, odczuwa to wszystko jak jeden wielki cholerny i hałaśliwy zamęt”. Narodziny niemal z pewnością wnoszą trochę zamieszania w życie dziecka, ale obecnie wiemy, że niektóre jego zmysły działały już w łonie matki, dlatego noworodek może dopatrzeć się sensu w głosach, zapachach, dotyku i smaku w nowym świecie.

czytaj więcej