Monthly Archives Listopad 2015

MYŚLĄCA MASZYNA

Kiedy obserwuje się dzieci roczne lub dwuletnie, dostosowując się do ich tempa i zniżając do ich poziomu, można łatwo wpaść w zachwyt, jak nasiąkają otaczającym je światem i uczą się manipulować nim (a także ludźmi dokoła siebie). Dzieci w tym wieku uczą się praktycznej fizyki, patrząc na spadające i podskakujące przedmioty, przyciągające magnesy i haczyki do wieszania. Zaczynają aktywnie bawić się z innymi dziećmi, a nie obok nich, tworząc wokół siebie minispołeczność. Potrafią już wyrazić swoją wolę, wpadają we wściekłość i dostrzegają zabawne strony życia. Rozszyfrowują także znaczenia słów i uczą się wydawać dźwięki, oznaczające przedmioty i czynności.

czytaj więcej

Katarzyna Labourne – szczegóły jej objawienia

Czasy są bardzo złe. Nieszczęścia spadną na Francję. Wywrócony będzie tron. Cały świat będzie poruszony różnego rodzaju nieszczęściem (Matka Boska wyglądała na bardzo zmartwioną). Ale przychodźcie do tego ołtarza. Łaski wylane zostaną na wszystkie osoby, które o nie prosić będą… wielkie i małe… Moje dziec ko, lubię dawać laski, szczególnie Zgromadzeniu. Kocham je miłością szczególną. Ale mam zmartwienie, bo są nadużycia. Reguła nie jest zachowana. Pozostaje dużo do życzenia pod względem ścisłości w jej zachowaniu. Obydwa Zgromadzenia zaniedbały się. Powiedz to swemu kierownikowi, choć on przełożonym nie jest. Będzie nim niezadługo. Mając zleconą pieczę nad Zgromadzeniem, musi dołożyć wszelkich starań, aby reguła była w całej sile wypełniana. Powiedz mu to ode mnie. Niech czuwa, aby nie czytano złych książek, aby nie tracono czasu na odwiedziny… Jak reguła odzyska swą pierwotną żywotność, jedno zgromadzenie przyłączy się do was.

czytaj więcej

Proroctwo benedyktyńskiego mnicha – kontynuacja

„Okres ciemności” jest metaforą oznaczającą czas utraty niepodległości i rozbiory: 1772, 1793, 1795, niektórzy dodają 1939 (pakt Ribbentrop-Mołotow). Zagadkowa jest cyfra siedem. Ciekawą interpretację przedstawił Jan Nepomucen Olizarowski: „Za cyfrę 7, czyli za siódemkowy okres, można by także uznać lata wojenne 1914-1921, w czasie których powstała Polska. Zupełny pokój osiągną Polacy, gdy w siódmym okresie siódemkowym wykonają swą misję dziejową, gdy przy jego końcu wydadzą księcia pokoju”.

czytaj więcej

PIĄTY MIESIĄC PO ZAPŁODNIENIU

W trakcie tego miesiąca w sposób istotny zmienia się wygląd płodu. Gruczoły łojowe, te same, które nastolatkom przysparzają tylu kłopotów z cerą, zaczynają teraz pracować. Wydzielany przez nie łój i komórki martwej skóry zbierają się na całej powierzchni ciała dziecka, tworząc białą twarogowatą powłokę. Ten „kożuszek”, nazywany mazią płodową, chroni dziecko przed kłopotami skórnymi, które mogłyby się pojawić po zbyt długim siedzeniu w ciepłej kąpieli. Pod koniec tego miesiąca dziecko jest całkowicie pokryte meszkiem (lanugo), dzięki któremu maź płodowa przylega do skóry.

czytaj więcej

Wizje przyszłości ogłoszone przez świętych cz. II

Wtedy Savio wręczył mi drugą listę. U góry miała napis: Vulnerati – zranieni, to znaczy ci, którzy popadli kiedyś w niełaskę Bożą, ale powstali z upadku i zaleczyli swoje rany przez skruchę i spowiedź. Było ich więcej niż pierwszych, a odnieśli rany na ścieżce swego życia z rąk nieprzyjaciół, którzy gęstwą otaczali ich zewsząd. Przeczytałem listę z ich nazwiskami i ujrzałem ich wszystkich. Niektórzy z nich wlekli się jak inwalidzi i byli zgnębieni.

czytaj więcej

Klimuszko i niezwykłe uzdolnienia parapsychiczne cz. II

Otóż na podstawie fotografii człowieka potrafił powiedzieć, czy dana osoba żyje, czy zmarła, jakie są jej uzdolnienia, inteligencja, stan zdrowia, przebyte lub aktualne dolegliwości, skłonności, predyspozycje społeczne, zamiłowania, charakter, a nawet jak sam stwierdza: „jego dom, rozkład mieszkania, osoby bliskie, i niektóre wydarzenia życiowe jakie zaistnieją w przyszłości. Zjawiska te zachodzą niewątpliwie już poza zasięgiem informacyjnym samej fotografii”.

czytaj więcej

Katarzyna Labourne – szczegóły jej objawienia cz. III

Na wieść o przegranej wojnie w Paryżu wybuchło powstanie głównie wśród robotników i drobnomieszczaństwa, którym kierowali demokraci, socjaliści, liberałowie. Leon Gambetta ogłosił upadek dynastii Bonapartych. Ukonstytuował się rząd Obrony Narodowej na czele z Trochu, Favre, Gambettą, Rochefortem. W obronie Paryża przed Prusakami stanęli ochotnicy z Włoch na czele z Garibaldim, a także Polacy z Jarosławem Dąbrowskim.

czytaj więcej

Aktywny umysł

W ostatnim trymestrze ciąży dziecko nie próżnuje podczas snu. Wewnątrz jego maleńkiej czaszki niezwykle aktywne nerwy odgrywają prawdziwą symfonię. Zespół złożony z milionów sygnałów nerwowych kieruje nieustannym przepływem fal mózgowych. Tu i tam słychać elektrochemiczne wystrzały, nawet kiedy mózg rośnie.

czytaj więcej

Doświadczenie prof. Chojeckiego cz. II

Chojecki pisał: „Otrzymane w ten sposób sześć kopert włożyłem do drugich kopert, zapieczętowałem i zaniosłem p. Ossowieckiemu. Zaznaczam, że koperty były identyczne. P. Ossowiecki wybrał jedną z nich i ściskał w ręce, to znów przykładał do czoła, aż wreszcie po upływie mniej więcej kwadransu po- wiada: «Tu jest mowa o srebrze i złocie, jest to takie przysłowie». Otworzyliśmy wówczas kopertę i znaleźliśmy napisane zdanie: «Mowa jest srebrem, milczenie złotem». Pan Ossowiecki dodał: «To zdanie pisała młoda, pełna życia panna, stojąca, oparta o biurko». Dokładność tej informacji sprawdziłem nazajutrz. Omylił się tylko p. Ossowiecki, nazywając panną daną osobę, gdyż była to już rozwódka”.

czytaj więcej

MYŚLĄCA MASZYNA CZ. II

Historia rozwoju mózgu składana z różnych kawałków przez badaczy jest doprawdy fascynująca. Jest to historia o wędrujących neuronach, które poruszają się po obszernych zwojach mózgu w poszukiwaniu domu, o pionierach, którzy przecierają szlaki dla swoich naśladowców. Jest to też opowieść o tym, jak rodziny neuronów idą za swoim przeznaczeniem pokolenie po pokoleniu i jak dziesiątki tysięcy komórek nerwowych popełnia zbiorowe samobójstwo, aby mózg mógł właściwie funkcjonować. Ale to, jak ta niewyobrażalnie złożona całość się formuje, jest nie tylko samo w sobie interesującą historią. Wielu uczonych uważa obecnie, że wiedza o mechanizmach rozwoju mózgu przyniesie odpowiedzi na najbardziej odwieczne pytania. Wiedza o tym, jak komórki nerwowe w ciele i mózgu uczą się funkcjonować, może wyjaśnić nam, czym jest świadomość i gdzie jest jej siedlisko w mózgu, z czego powstają wspomnienia i jakie zaburzenia powodują choroby umysłowe.

czytaj więcej

Jasnowidztwo a determinizm

Stefan Ossowiecki ostrzegł pewnego znajomego, żeby w określonym dniu, godzinie i miejscu nie przebywał, ponieważ spotka go nieszczęście. Znajomy posłuchał i cały dzień pozostał w domu. Nazajutrz dowiedział się z prasy, że w tym właśnie miejscu i godzinie samochód zabił jakiegoś przechodnia. Czy znajomy jasnowidza uciekł od swego przeznaczenia? Odpowiedź na to istotne pytanie zależy od rozumienia pojęcia – przeznaczenie. Postawmy pytanie: czy można uniknąć własnego przeznaczenia, czy śmierć jest z góry ustalona? Jest to złożony i trudny problem dyskutowany przez teologów.

czytaj więcej