Monthly Archives Listopad 2015

Zdolności jasnowidcze Ossowieckiego – kontynuacja

Ks. arcybiskup tak opisuje to doświadczenie: „Kiedy wręczyłem tę korę, p. Ossowiecki się ucieszył, mówiąc: «To będzie coś zupełnie nowego». Wziął korę do ręki i po krótkiej chwili naj- akuratniej opisuje, że drzewo rośnie pojedyńczo na wyspie, że widać z niego dwór, dom biały, a za nim coś w rodzaju parku, a właściwie grupę ogromnych drzew. Wychodząc ze dworu, idzie się na lewo drogą, przy której po prawej stronie znajduje się kaplica, lecz nie kościół, potem przechodzi się około budynków folwarcznych, a za nimi jest łąka, na której rośnie to drzewo.

czytaj więcej

Ks. Bosko i jego senne wizje

W analogiczny sposób należy intepretować treść jeszcze innej wizji nadprzyrodzonej, która dotyczyła wiecznego potępienia. Sen ten św. Jan Bosko opowiedział swoim wychowankom 3 maja 1868 r. „Pragnę wam opowiedzieć nowy sen, który głęboko przeżyłem. Jest to jakby podsumowanie tych widzeń, o których mówiłem wam w ostatni czwartek i piątek, a które tak okropnie mnie wyczerpały. (…)”

czytaj więcej

Używaj albo wyrzuć

Co się takiego dzieje w mózgu na poziomie komórkowym podczas tego przedłużonego okresu embrionalnego w pierwszych miesiącach i latach po urodzeniu? Uczeni z wielu dziedzin nauki stwierdzają, że funkcjonowanie mózgu w tym okresie życia wywiera wpływ na nasze kształcenie w młodości oraz na nasze zdrowie i witalność w starszym wieku.

czytaj więcej

Parapsychologia klasyczna

W moim przekonaniu klucz do zrozumienia zjawisk parapsychicznych tkwi w istocie psychizmu. Podzielam zdanie tych ne- urofizjologów, którzy twierdzą, że psychizm ludzki jest energią niefizykalną. Nie znamy istoty, w jaki sposób łączy się w integralną całość z fizycznym ciałem, konstytuując naturę ludzką.

czytaj więcej

Pączkujący mózg – dalszy opis

Podczas trzeciego tygodnia rozwoju górna warstwa komórek zagina się na siebie i tworzy dren w kształcie litery U. Na początku czwartego tygodnia zamyka się u góry, tworząc rurkę. Zamykanie się rurki zaczyna się w środkowej części tarczki, skąd postępuje w obie strony tak samo, jak dwa koniki zamykają zamek błyskawiczny przesuwając się w przeciwnych kierunkach. W ściankach tej rurki mieści się około 125 tysięcy komórek, czyli mniej więcej tyle, ile ludzi zdołałoby się zmieścić na dwóch zatłoczonych stadionach piłkarskich. To z tych komórek wyrosną wszystkie komórki nerwowe mózgu i rdzenia kręgowego, które w chwili narodzin będą liczyły około 100 miliardów (to jest 20 razy tyle, ile wynosi liczba ludności na Ziemi). Trzecia część przedniego odcinka rurki stanie się mózgiem, z reszty powstanie rdzeń kręgowy.

czytaj więcej

Ciało ludzkie nie składa się z pierwiastków promieniotwórczych

Każde usposobienie ma swój kolor aury i jawi się, jako zaburzenie elektronów, z których wydzielają się fotony w kolorach, jakie są uzależnione od danego usposobienia. Przy koncentracjach myśli – aura zielona. I rzeczywiście spostrzegamy w życiu codziennym, że najbardziej uspokajająco na system nerwowy, czyli na psychikę człowieka, działa kolor zielony, a mianowicie łąki, pola, ogrody w zieleni (…) Przy usposobieniu twórczym – aura błękitna (…) Przy usposobieniu mistycznym, okultystycznym – aura fioletowa (…) Przy usposobieniu erotycznym (…) aura czerwona (…) Aura żółta – choroby i wreszcie biała – śmierć (…)

czytaj więcej

Nauka w poszukiwaniu tajemnicy cz. II

Było to z kolei związane z innymi okolicznościami, a mianowicie po pierwsze, z nadzwyczaj złożonym obrazem rejestrowanych zjawisk psi, po drugie, z zależnością badania wszystkich zjawisk psi od niepoddającej się kontroli aktywności psychicznej wybitnych mediów i wreszcie po trzecie – z zależnością tej dziedziny wiedzy od postępowej myśli w dziedzinie wiedzy od postępowej myśli w dziedzinie fizyki i matematyki (…)

czytaj więcej

Małe mądrale

Mimo że przez pierwsze lata po urodzeniu niemowlęta są całkiem bezradne, nie można powiedzieć, by były nieporadne. Chociaż nie można ich spuścić z oka i nie nauczyły się jeszcze, że nie można łapką zabrudzoną marchwią dotykać białej kanapy, mają olbrzymi potencjał, który przez długi czas pozostawał nie zauważany. Maleńkie mikroprocesory nerwowe furkoczą w mózgu już w pierwszym roku życia, dając dzieciom pewne umiejętności w zakresie matematyki, fizyki, języków i muzyki. Poprzez uważne obserwacje i testy uczeni w ostatnich latach zaczęli dostrzegać te rodzące się umiejętności i wykazali, że mimo iż dzieci nie przekazują tego, co myślą na te tematy, chłoną je i rozmyślają nad nimi.

czytaj więcej

Wiecznie młodzi cz. II

Im bardziej skomplikowanej rzeczy się uczymy, tym większe zmiany muszą zajść w mózgu. Ten fakt tłumaczy również dlaczego tak trudno zerwać z przyzwyczajeniami: aby zmienić zachowanie, trzeba się nauczyć nowego sposobu bycia i zmienić fizycznie pewien zespół obwodów mózgowych, które są ze sobą powiązane i mocno się zasilają.

czytaj więcej

Wizja wyobrażeniowa wymaga wnikliwej interpretacji teologicznej

Sen ten, a raczej wizja wyobrażeniowa wymaga wnikliwej interpretacji teologicznej, ponieważ jest bardzo pouczająca i uchyla rąbek tajemnicy tamtej rzeczywistości. Nie ulega wątpliwości, że duch zmarłego Dominika ukazał się pod ludzką postacią w wizji sennej w scenerii bardzo obrazowej, której dosłownie nie można rozumieć. Byt duchowy po śmierci cielesnej może oddziaływać na świadomość i wyobraźnię ludzi żywych. Wręcz cudowny i baśniowy opis „raju” z jego drzewami, kwiatami i drogocennymi kamieniami stanowi jedynie obrazowe tło, a raczej symbol tego stanu rzeczywistości nadprzyrodzonej, w której duch Dominika naprawdę istnieje. Rzeczywistość ta, zwana potocznie niebem, tak dalece przerasta nasz system pojęć, wyobrażeń i sposób myślenia, że jest ona dla umysłu ludzkiego niepoj- mo walna.

czytaj więcej

Umiejętności Ossowieckiego

Następnie zacząłem opisywanie pokoju jego zmarłej żony, zaznaczając, że pozostał on nietknięty od czasu śmierci generałowej, że roboty i piękne serwety wykonane jej ręką pozostają nietknięte na miejscu, celem utrzymania pamięci zmarłej. Dalej opisałem stosunki rodzinne generała, nadmieniłem o nieporozumieniach, a także o szczególnych sympatiach wiążących generała z jego bliskimi. Wszystko to było potwierdzone przez generała jako zgodne z prawdą”.

czytaj więcej